Home Services Products Careers Contact
Info

Terms and conditions

Mi smo trgovačko društvo DeepIT d.o.o. za usluge (dalje u tekstu: „DeepIT“, „mi“, „naše“, „svoje“) s registriranim sjedištem na adresi Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska, OIB: 28917545089.

Naše poslovne djelatnosti obuhvaćaju pružanje različitih IT usluga, kao na primjer razvoj različitih programskih rješenja, pružanje savjetodavnih usluga u odnosu na informatizaciju, a posebno smo specijalizirani za primjenu naprednih informacijskih tehnologija u poslovnim sustavima.

Ovim putem želimo Vam dobrodošlicu na našu mrežnu stranicu www.deepit.hr (dalje u tekstu: „mrežna stranica“)!

Ovi Opći uvjeti korištenja mrežne stranice (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) namijenjeni su svim posjetiteljima, odnosno korisnicima mrežne stranice i njezinih funkcionalnosti (dalje u tekstu: „korisnik“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Ako imate pitanja u vezi naše mrežne stranice, kao i pitanja u vezi ovih Općih uvjeta, slobodno nas možete kontaktirati na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Vlasnici smo i upravljamo našom mrežnom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje korisnicima pružamo informacije o svojoj djelatnosti, uslugama i aktivnostima, kao i omogućavamo korištenje određenih funkcionalnosti naše mrežne stranice.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje možemo upućivati putem poveznica na našoj mrežnoj stranici. Naime, DeepIT nije vlasnik i ne upravlja mrežnim stranicama na koje samo upućujemo putem posebnih poveznica. Mrežnim stranicama trećih strana pristupate i koristite ih na vlastiti rizik, te u skladu s uvjetima korištenja istih.

Opći uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor

Ovi Opći uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao korisnika mrežne stranice i nas (DeepIT-a) kao vlasnika iste.

Ovi Opći uvjeti ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas i nas (DeepIT-a), a u vezi korištenja mrežne stranice.

Odricanje od bilo koje odredbe Općih uvjeta ili Općih uvjeta u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete prije pristupanja i korištenja mrežne stranice.

Pristupanjem i korištenjem mrežne stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Opće uvjete, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Općim uvjetima, te da ćete mrežnu stranicu koristiti u skladu s istima.

Promjene Općih uvjeta

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Opće uvjete. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja mrežne stranice nakon objave promijenjenih Općih uvjeta, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli, te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja mrežne stranice.

Molimo Vas da redovito provjeravate Opće uvjete, jer sve promjene postaju važeće danom objave na mrežnoj stranici.

Promjene mrežne stranice

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti mrežne stranice, kao i ugasiti mrežnu stranicu. Nastavkom pristupanja i korištenja mrežne stranice nakon promjene njezinog sadržaja i funkcionalnosti, znači da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja mrežne stranice.

Ako niste suglasni s Općim uvjetima ili niste zadovoljni s mrežnom stranicom, molimo Vas da odmah prestanete koristiti mrežnu stranicu.

Maloljetne osobe

Ova mrežna stranica nije namijenjena za korištenje osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina.

Kao korisnik mrežne stranice isključivo ste i jedino odgovorni za svu opremu i troškove potrebne za pristup i korištenje mrežne stranice.

Propisno i dozvoljeno korištenje mrežne stranice, te svrhe korištenja mrežne stranice

Kao korisnik mrežne stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Putem ovih Općih uvjeta DeepIT Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje mrežne stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s ovim Općim uvjetima.

Mrežnu stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Zabranjena ponašanja na mrežnoj stranici

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja mrežne stranice uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni,
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na mrežnoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s mrežne stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost mrežne stranice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Općih uvjeta,
 • sve što prema mišljenju DeepIT-a šteti ili bi moglo štetiti ugledu DeepIT-a i njegovih klijenata, partnera i ostalih trećih strana s kojima je DeepIT povezan na bilo koji način.

U slučaju korištenja mrežne stranice i postupanja na zabranjen način, DeepIT zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup mrežnoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima.

DeepIT je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na mrežnoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj.

Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.

Pored DeepIT-a, nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu biti i treće strane u odnosu na određeni sadržaj na mrežnoj stranici.

Pristupom i korištenjem mrežne stranice, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva, te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na mrežnoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

DeepIT Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na mrežnoj stranici.

Svaka upotreba mrežne stranice koja nije izričito dopuštena Općim uvjetima krši Opće uvjete i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti DeepIT-a:

 • BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN MREŽNE STRANICE I NJEZINOG SADRŽAJA,
 • na bilo koji način mijenjati papirnate ili digitalne kopije mrežne stranice ili materijala objavljenih na istoj, a koje ste ispisali ili preuzeli,
 • korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
 • brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima iz kopija mrežne stranice ili materijala objavljenih na istoj,
 • korištenje bilo kojeg dijela mrežne stranice i materijala objavljenih na istoj u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od DeepIT-a,
 • korištenje obrnutog inženjeringa i svih drugih postupaka kojima se može ukrasti softverski kod mrežne stranice.

Mrežna stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“).

Odricanje od jamstava

DeepIT i sve povezane treće strane s DeepIT-em, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirana jamstva prodaje, nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, DeepIT i s njim povezane treće strane, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da je mrežna stranica, odnosno njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske,
 • da će korištenje mrežne stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti mrežne stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
 • povjerljivosti i tajnosti komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje se prenose na ili s mrežne stranice putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže,
 • da su sve pružene informacije, podatci i materijali na mrežnoj stranici točni, pouzdani i potpuni,
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi mrežne stranice biti popravljeni ili uklonjeni,
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana mrežna stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
 • da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem mrežne stranice.

Odricanje od odgovornosti

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, DeepIT i s njim povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja mrežne stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
 • bilo kojeg sadržaja objavljenog na mrežnoj stranici,
 • bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na mrežnoj stranici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na mrežnoj stranici,
 • gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa mrežnoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na mrežnoj stranici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na mrežnoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika mrežne stranice ili trećih strana,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi mrežne stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.

Naknada štete

Kao korisnik ove mrežne stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu DeepIT-u i povezanim trećim stranama, te braniti i osloboditi odgovornosti DeepIT i povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta, odnosno Vašeg pristupa i korištenja mrežne stranice i njezinih funkcionalnosti.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Opće uvjete je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja mrežne stranice.

Informacije o privatnosti, odnosno informacije o tome kako DeepIT prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke, možete pronaći u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka DeepIT-a.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi obrade i zaštite osobnih podataka, kao i pitanja u vezi Opće obavijesti o obradi osobnih podataka, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na sljedeću adresu elektroničke pošte: privacy@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Općih uvjeta ili njegovih promjena, DeepIT i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta ili Općih uvjeta kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Bez partnerstva

Osim ako je drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku, ništa u ovim Općim uvjetima ili u Vašem korištenju mrežne stranice u bilo kojem svojstvu, ne podrazumijeva stvaranje bilo kakvog odnosa između DeepIT-a i Vas, osim odnosa Vas kao korisnika mrežne stranice i DeepIT-a kao vlasnika iste.

Back to Info Share this content Facebook Twitter LinkedIn